Lojistik, taşıma ve ambalaj
Karada, suda, havada ...

Sorunsuz bir montaj için gerekli olan kaldırma araçlarını, portalları, oto vinçleri, forkliftleri ve takım konteynerlerini doğal olarak biz sağlarız. Yeni montajlar veya taşınmalar esnasında karada, suda veya havada normal ve özel taşımalar da hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Farklı sözlerle ifade edersek: Tesisler işletmeciye anahtar teslim olarak teslim edilir.

Lojistik her şeydir.
İyi organize edilmiş bir lojistik, özellikle makinelerin taşınmasında bugün giderek bir başarı faktörü haline gelmektedir.

Güçlü yanlarımızı burada da kullanmaktayız:
Gerekli olan malları, hizmetleri ve bilgileri
zamanında, doğru kalitede ve optimum maliyetlerle sunmaktayız.
Arabirim ve koordinasyon problemlerini çözeriz.
Taşıma, aktarma ve depolama süreçlerini organize ederiz.
Gerekli taşıtları tertip ederiz.
Makinelerinizi kara, hava ve su taşımacılığı için
uygun ve uzman şekilde paketleriz.Güvenli, hızlı ve esnek bir şekilde itinalı işler teslim ederiz.
Buna güvenebilirsiniz.